People Council People Council

DARUJTE 2% VAŠICH DANÍ

People Council je novodobobou organizáciou, ktorá sa snaží o pomoc ťažko zdravotne postihnutým zaradiť sa do bežného života, formou školení, vzdelávania a športu. Vaše 2% z daní pomôžu deťom i dospelým, ktorých môžete stretnúť okolo seba každý deň.

> Predvyplnený formulár na poukázanie 2% (vyhlásenie o poukázaní 2%)
> Informácie o People Council a postupy darovania
> Návod na poukazovanie 2%
> Dôležité dátumy
> Spýtajte sa násPotrebné údaje:
Názov organizácie: People Council, o.z.
Sídlo organizácie: Ondavska 6, 821 08 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 42135052

VZDELÁVAME NAŠICH POSTIHNUTÝCH PRIATEĽOV. I VY ICH VZDELÁVATE.
Vzdelávanie je jednou z najúčinnejších foriem prekonávania neistoty, ktorú ľudia majú. Vďaka vašej pomoci sme mohli realizovať kurzy a školenia pre našich chorých spoluobčanov. V roku 2011 sme zorganizovali vzdelávacie aktivity:
- kurzy anglického jazyka pre telesne postihnutých. Kurzom prešli desiatky účastníkov.
- školenia zručností, ako sociálne a komunikačné zručnosti.
Všetky aktivity sme plne hradili účastníkom.

VZDELÁVAJME NAŠICH CHORÝCH PRIATEĽOV I NA BUDÚCI ROK. OPLATÍ SA TO.
DARUJTE 2% VAŠICH DANÍ TERAZ.

POMÁHAME SA CHORÝM ZARADIŤ DO SPOLOČNOSTI, DO PRÁCE. A VY STE PRI TOM.
Naši priatelia, ktori trpia rôznymi druhmi postihnutia, si zaslúžia, aby sme si ich vážili a brali ich na vedomie. S pomocou štátnych organizácií na Slovensku pomáhame chorým sa zamestnať.

Na základe osobných pohovorov a individuálnych potrieb a priorít riešime jednu z najdôležitejších otázok - finančny príjem a zmysel života. Našich priateľov profesne diagnostikujeme, zisťujeme ich silné stránky, a predstavujeme náborovým a HR agentúram, alebo prespektívnym zamestnávateľom.
Rovnako sa snažíme a podporujeme ich realizáciu sa ako samozamestnávatelia alebo ako SZČO.

NACHÁDZAJME SPOLU ZMYSEL ŽIVOTA.
DARUJTE 2% VAŠICH DANÍ TERAZ.

PODPORUJEME ŠPORT PRE POSTIHNUTÝCH. VĎAKA VÁM.
Veríme, že športová aktivita poslňuje ducha aj imunitu. Preto sme aj v roku 2011 organizovali športové podujatia a kurzy pre našich zdravotne postihnutých priateľov:
- posilňovanie tela a strčing, v spolupraci s Fitness Herkules, Bratislava
- plavecký kurz pre postihnutých s plaveckým trénerom, v spolupráci s Enabling, Bratislava

ORGANIZUJME ŠPORTOVÉ PODUJATIA PRE CHORÝCH I NAĎALEJ.
DARUJTE 2% VAŠICH DANÍ TERAZ.

ROZVÍJAME A POSILŇUJEME EGO JEDNOTLIVCOV. SPOLU S VAMI.
Postihnutí občania, ktorí žijú medzi nami, nie sú ľudia ktorí by sa ľahko vzdávali. Musia žiť odlišným spôsobom života, robiť veci inak. Pre mnohých z nich sú priroty a ciele v úplne inej dimenzii, a dosahujú ich vytrvalo.

Spolu s Vašou podporou pomáhame našim postihnutým občanom a priateľom pri zaraďovaní sa do bežného života. Učíme ich a radíme im, ako nadobudnúť energiu, ako sa pozitívne dívať na svet a optimisticky myslieť. Na rozdiel od problémov ktoré riešia zdraví, chorí a postihnutí sa najprv musia vyrovnat s bolesťou a hendikepom.

POMOŽME SPRAVIŤ POSTIHNUTÝM ĎALŠI KROK VPRED.
DARUJTE 2% VAŠICH DANÍ TERAZ.


DOLEŽITÉ DÁTUMY PRI PODÁVANÍ 2%
15.február 2013 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb,

31.marec 2013 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane,

30.4.2013 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

SPÝTAJTE SA NÁS
Ak máte akékoľvek otázky ohľadne Vášho darovania 2% z dane, môžte sa nás pýtať:

email: peoplecouncil@peoplecouncil.org
telefonicky pocas pracovnych dni: +421-948-038633